youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje: w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
Program „Wspieraj Seniora”.

Logo OPS Międzychód

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona
osobie przed 70. życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest
przyznawana na drodze administracyjnej. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać
osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.


Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

W ramach programu osobom starszym mogą być przede wszystkim dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może
również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli
zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.
Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.


Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się
stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów – tel. 22 505 11 11
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie
przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala
usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem,
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.


Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala
indywidualnie ośrodek.


Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70
lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).


Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać
przyznana usługa w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu

 

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
INFOLINIA: tel. 22 505 11 11

INFORMACJA W WERSJI PDF

Plakat programu "Wspieraj Seniora"

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2