youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie  ogłasza nabór beneficjentów do otrzymania pomocy żywnościowej  w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020

W ramach podprogramu udzielana będzie pomoc osobom oraz rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.
 

Logo OPS Międzychód

Baner Banku Żywności

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

ogłasza nabór beneficjentów do otrzymania pomocy żywnościowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Podprogram 2020

 

W ramach podprogramu udzielana będzie pomoc osobom oraz rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.

 

Uczestnik Podprogramu otrzyma również możliwość:

 • wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych (m.in. kulinarne, ekonomiczne, itp.)
 • skorzystania z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (doradztwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy społecznej, możliwości aktywizacji społecznej, itp.)

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ

 

Pomoc mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki do otrzymania pomocy określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód „na rękę” nie przekracza 200% obowiązującej obecnie w pomocy kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –1'402,00 zł netto
 • dla osoby w rodzinie 1'056,00 zł netto

 

KONTAKT

 • w sprawie szczegółów dotyczących Programu oraz celem złożenia wniosku o pomoc należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 697 484 044 lub tel. 697 444 910

ULOTKA DO POBRANIA

Zdjęcie przedstawia artykuły spożywcze

Baner Banku Żywności

 

Informacja dotycząca efektów realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 PODPROGRAM 2019

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, że w okresie od stycznia 2020 roku do września 2020 roku przy współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizowany był Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Program współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Celem przedsięwzięcia było zapewnienie najuboższym mieszkańcom naszej gminy pomocy żywnościowej oraz umożliwienie im uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

 

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2019

 

 • liczba osób objęta pomocą – 278 beneficjentów (osoby, które co najmniej raz otrzymały żywność).

Początkowo, przed przystąpieniem do realizacji Podprogramu 2019  zakładano pomoc dla 250 osób; co oznacza, że w trakcie trwania Podprogramu 2019 zwiększono liczbę odbiorców o 28 osób potrzebujących wsparcia.

Dla porównania - Podprogram 2018 obejmował 212 osób.

 • Ilość paczek - wydano 2.074 paczki żywnościowe.

W ubiegłej edycji, tj. Podprogram 2018  było ich 1.205

 • Łączna ilość pozyskanej żywności – 16.003,46 kg.
 • Wartość pozyskanej żywności – 69.368,47 zł.

 

Reasumując w bieżącym Podprogramie 2019 - w stosunku do poprzedniej edycji zwiększono:

 • liczbę odbiorców o 66 osób
 • liczbę wydanych paczek żywnościowych o 869 sztuk
 • łączną wagę otrzymanej żywności 6.128,34 kg

 

Zakładana minimalna wartość całkowita paczek na 1 osobę - minimum 50,4 kg żywności. Tymczasem Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował średnio 58,8 kg żywności dla 1 osoby, tj. 8,4 kg więcej niż wartość minimalna.

 

Beneficjenci Podprogramu 2019 otrzymali bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy),
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki).

            Należy podkreślić, że realizacja Podprogramu 2019 była wyjątkowa. Z uwagi na szczególne okoliczności związane z sytuacją pandemii COVID-19, od kwietnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadził dla odbiorców pomocy żywnościowej udogodnienia, których celem była profilaktyka i ochrona zdrowia beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem obostrzeń odbiór paczek żywnościowych następował samodzielnie przez klienta w wyznaczonym punkcie dystrybucji żywności. Natomiast celem uniknięcia zgromadzeń wprowadzono dystrybucję żywności bezpośrednio pod wskazany adres zamieszkania osób i rodzin. Zadanie realizowane było przez dział merytoryczny pracy socjalnej oraz dział Klubu Integracji Społecznej.

 

            Ponadto, jako jedno z działań towarzyszących realizacji Podprogramu 2019  Ośrodek Pomocy Społecznej  wdrożył zapewnienie odbiorcom żywności środków ochrony osobistej w postaci maseczek, wykonanych przez dział Klubu Integracji Społecznej. Odbiorcy otrzymali również upominki - także wykonane przez Klub, które miały za zadanie nieść pozytywne przesłanie wśród beneficjentów - podtrzymujące na duchu w dobie pandemii COVID-19.

 

            W czasie trwania Podprogramu 2019 zostały także zorganizowane warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarno – dietetyczne, z jednoczesnym zachowaniem środków ostrożności. Warsztaty przeprowadzone zostały przez specjalistów z Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

 

            Oprócz powyższego wszystkie osoby otrzymujące pomoc żywnościową mogły skorzystać wedle swoich potrzeb, nieodpłatnie z pomocy specjalistów takich jak: psycholog, terapeuta lub prawnik.

 

Ośrodek prowadzi również działania mające na celu:

a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez możliwość udziału w Programie Reintegracji Społecznej oraz Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

b) aktywizację społeczną i integrację poprzez udział w zajęciach w Klubach Seniora.

 

Osoby zajmujące się dystrybucją artykułów żywnościowych z Banku Żywności oraz pracownicy socjalni informowali beneficjentów programu o powyższych możliwościach.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Królak

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2