youtube
instagram

UCHWAŁA NR IX/60/2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
(plik do pobrania)

WNIOSEK (plik do pobrania)

INFORMACJA

Burmistrz Międzychodu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
do 1 października 2020 roku
składać można wnioski o udzielenie dotacji
ze środków Gminy Międzychód na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotyczy zabytków, które:

 • znajdują się na stałe na terenie Gminy Międzychód,
 • mają zły stan techniczny,
 • mają istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy.

 

Dotacja z budżetu Gminy na sfinansowanie prac lub robót budowlanych
przy zabytku, które wnioskodawca chce wykonać:

 •  może być udzielona w wysokości do 50% ogółu kosztów,
 •  przyznana zostanie w 2021 roku poprzez Uchwałę

Rady Miejskiej Międzychodu.

Prace będę wykonane w 2021 roku po podpisaniu umowy.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2