youtube
instagram

Aktualnie trwające inwestycje drogowe na terenie naszej gminy:

 • Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Zaułek Rzeczny -  do końca sierpnia planowane jest zakończenie robót, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra
 • Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu - zakończenie robót do 25 września, wykonawca Infrakom Kościan.

Łączny koszt obydwu inwestycji wynosi ponad 6,3 mln zł

Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Zaułek Rzeczny

 

Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Zaułek Rzeczny

Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Zaułek Rzeczny Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Gorzyniu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2