youtube
instagram

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli stosowne deklaracje  zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 dnia danego miesiąca za dany miesiąc (w miesiącu lutym do 28 dnia), np. za miesiąc lipiec do 30 lipca. W tytule wpłaty prosimy o podanie miesiąca (miesięcy), za które wnoszona jest opłata.

Wzór przelewu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2