youtube
instagram

W związku z obowiązkową segregacją odpadów na terenie gminy Międzychód, przy Jeziorze Miejskim zamontowano nowe metalowe kosze na śmieci. Można do nich wysegregować trzy frakcje odpadów. Kosze składają się z różnobarwnych pojemników zamontowanych na jednym słupku - żółtego na tworzywa sztuczne i metale, zielonego na szklane butelki i opakowania oraz czarnego na odpady zmieszane.

Prosimy mieszkańców o korzystanie w trakcie spacerów z nowych pojemników i umieszczanie odpadów zgodnie z zasadami segregacji, dzieląc je na odpowiednie frakcje.

kosze na śmieci przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie

kosze na śmieci przy Jeziorze Miejskim w Międzychodziekosze na śmieci przy Jeziorze Miejskim w Międzychodziekosze na śmieci przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2