youtube
instagram

W dniu 30 czerwca podczas XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium za wykonanie planu finansowego za 2019 rok.

Burmistrz w wyniku głosowania radnych otrzymał absolutorium!

Krzysztof Wolny podziękował swoim współpracownikom: swojemu Zastępcy, Panu Sekretarzowi oraz szczególne podziękowania przekazał na ręce Pani Skarbnik

Zdjęcie Pana Burmistrza Krzysztofa Wolnego i Pani Skarbnik Anny Andrałojć

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2