youtube
instagram

Prawdopodobnie 12 lipca odbędzie się II tura wyrobów prezydenckich. W  związku z tym przedstawiamy zasady dot. głosowania. 

komunikat

Jeżeli na pierwszą turę wyborów dopisałeś się do spisu wyborców poza miejscem swojego zamieszkania, to będziesz w tym spisie uwzględniony również w przypadku drugiej tury głosowania.

Chcąc głosować w innym miejscu, niż w pierwszym głosowaniu, musisz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy, w którym byłeś uwzględniony w spisie wyborców w pierwszej turze wyborów.


Jeśli w pierwszej turze głosowałeś w miejscu stałego zamieszkania, ale w dniu drugiej tury wyborów będziesz przebywał poza nim, możesz dopisać się do spisu wyborców w innej gminie do 7 lipca 2020 r. (W T O R E K)


Jeśli przed pierwszą turą wnioskowałeś o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzymałeś dwa egzemplarze – po jednym na każdą turę wyborów.
 

Jeśli nie pobierałeś zaświadczenia o prawie do głosowania przed pierwszą turą, ale chcesz mieć je na drugą turę, możesz wnioskować o jego wydanie do 10 lipca 2020 r. (P I Ą T E K)


Jeśli przed pierwszą turą zgłosiłeś głosowanie korespondencyjne, będziesz głosował w ten sposób również w drugiej turze.


• Jeśli w drugiej turze chcesz głosować korespondencyjnie, musisz zgłosić ten zamiar do 29 czerwca 2020 r. (P O N I E D Z I A Ł E K)

 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2