youtube
instagram

W czerwcu br. odbyło się kilka wyjazdów terenowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz Straży Miejskiej.

komunikat

W ich trakcie weryfikowano czy właściciele nieruchomości zamieszkałych prawidłowo segregują odpady oraz czy w pojemnikach są odpady, które nie powinny się tam znajdować. W niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów. W wielu innych segregacja była prowadzona bez zarzutu. Przypominamy, że za nieprawidłową segregację może być naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako nieliczne miały miejsce sytuacje, gdy w pojemniku znajdowały się odpady niedozwolone takie jak: odpady remontowe, wielkogabarytowe czy zużyty sprzęt elektryczny za co również mogą być wyciągnięte konsekwencje – przypominamy, że tego typu odpady można dostarczyć bezpłatnie do PSZOK.

Prosimy wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do obowiązujących przepisów nakładających obowiązkową segregację odpadów komunalnych. Ponowne kontrole odbędę się  już w lipcu.

śmieciśmiecikosz na smiecikosz na śmiecikosz na smieci

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2