youtube
instagram

Mając na uwadze zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa, Burmistrz Międzychodu ustanawia miejsce do wodowania i postoju jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Bielskim położonym na terenie Gminy Międzychód.

informacja

Jednocześnie informuje, że:

 1. Dopuszczalne jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Bielskim w terminie od 01 maja do 30 września w czwartki, piątki, soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 19:00.
 2. Pływanie w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora i kąpielisk.
 3. Po Jeziorze Bielskim może jednocześnie pływać maksymalnie 5 szt. jednostek napędzanych silnikami spalinowymi.
 4. Wodowanie jednostek pływających odbywa się w oznaczonym do tego celu miejscu.
 5. Dopuszczalne jest wodowanie jednostek pływających na przyczepie.
 6. Po zwodowaniu jednostki pływającej należy niezwłocznie przestawić samochód wraz z przyczepą na wyznaczony parking.
 7. Postój jednostek pływających możliwy jest tylko w przystani.
 8. Jednostki pływające wychodzące i wchodzące do przystani oraz poruszające się w jej bezpośrednim pobliżu obowiązane są poruszać się na minimalnych obrotach w celu uniknięcia wytwarzania fal.
 9. Korzystający z miejsca do wodowania oraz przystani zobowiązani są do zachowania porządku i czystości oraz podjęcia działań zapobiegających zanieczyszczeniu wody w trakcie wodowania lub postoju jednostek pływających.

Położenie miejsc wodowania i postoju jednostek pływających wskazuje mapa.

mapka​​​​​​​

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2