youtube
instagram

W piątek (15 maja 2020 r.) Burmistrz wspólnie z Sekretarzem Gminy spotkali się z kadrą kierowniczą placówek oświatowych oraz żłobka.

Celem spotkania było omówienie przygotowania przedszkoli oraz żłobka do uruchomienia tych placówek od 25 maja 1 czerwca.

informacja

Dyrektorzy omówili wdrożone procedury. Ustalono też niezbędne dane ilości dzieci, jakie poszczególne placówki będą mogły przyjąć.

Ostateczne decyzje o uruchomieniu określonych jednostek zapadną w najbliższą środę, po zweryfikowaniu ilości chętnych dzieci. W mieście będą dostępne wszystkie przedszkola oraz żłobek.

W przypadku szkół została podjęta decyzja, że placówki te będą świadczyć wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nauka nadal będzie zdalna.

Dyrektorzy zostali zobowiązani do ustalenia ilości dzieci, które od 25 maja 1 czerwca będą korzystały ze szkół.

Burmistrz poinformował także dyrektorów, że gmina otrzymała środki dezynfekujące i od dzisiaj będą one dystrybuowane do placówek. Środki te otrzymają także niepubliczne przedszkola i żłobki.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2