youtube
instagram

grafika informacyjna - Gmina Międzychód w obliczu koronawirusa

 

ZALECAMY KONTAKTOWAĆ SIĘ telefonicznie i elektronicznie (WYKAZ KONTAKTÓW TUTAJ)

APELUJEMY o zrozumienie. WSZYSCY MUSIMY wspólnie działać
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

😊 😊 😊 W czasie epidemii zarażajmy się spokojem 😊😊😊


ZARZĄDZENIE NR KJ.120.29.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie w związku ze stanem epidemii


Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Drodzy mieszkańcy!

Pragniemy podkreślić, że naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, społeczności lokalnej, ale też kadry pomocy społecznej, która dba o to, żebyście Państwo wszystkie niezbędne świadczenia przyznane do tej pory dalej otrzymywali.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii jest:

- przeprowadzenie wywiadu telefonicznego przez pracownika socjalnego celem stwierdzenia sytuacji zgłaszającego,

- udzielanie pomocy i wsparcia w szczególności osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym w okresie, kiedy objęci są kwarantanną, a własnym staraniem nie są w stanie takiej pomocy sobie zapewnić (wyjaśniamy, iż dotyczy to zapewnienia pomocy ze strony rodziny lub innych osób bliskich), dotyczy to głównie jednego gorącego posiłku lub podstawowych produktów żywnościowych,

- jeżeli osoba starsza, samotna, niepełnosprawna lub przewlekle chora, poddana kwarantannie, wymaga pomocy w postaci interwencji kryzysowej, w celu przywrócenia równowagi psychicznej, oferujemy pomoc w formie konsultacji telefonicznych z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym, szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów dyżurujących: 697 444 303 i 697 444 033,

- jeżeli osoba nie jest poddana kwarantannie, a ma problem ze zrobieniem podstawowych zakupów i nikt inny nie jest w stanie wesprzeć jej w wykonaniu zakupów, to istnieje możliwość dokonania takiej czynności przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

- sprawy związane z działalnością OPS Międzychód, w tym składanie pism i wniosków, należy w miarę możliwości załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (ops@opsmiedzychod.pl), podawczej (portalu ePUAP- OPS_Miedzychod) oraz telefonicznie: nr 95 222 23 50,

- numer telefonu dyżurującego dla osób objętych kwarantanną: 697 444 303

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzychodzie

Piktogram ze schematem dostarczania żywności osobom w kwarantannie

 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2