youtube
instagram

grafika informacyjna - Gmina Międzychód w obliczu koronawirusa

UWAGA: Obchody rocznicowe 3 i 8 maja odwołane

Szanowni mieszkańcy gminy Międzychód, w tym roku ze względu na stan epidemii w Polsce zarówno obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jak i Dnia Zwycięstwa w 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej zostają odwołane.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zlekceważyć te niezwykle ważne dla naszego kraju wydarzenia - przy głównych ulicach w mieście i miejscach pamięci zawisną biało-czerwone flagi, ale wierzymy, że również międzychodzianie oddając szacunek i realizując patriotyczny obowiązek wywieszą narodowe flagi przed domami lub na balkonach swoich mieszkań i cały Międzychód solidarnie uczci te wyjątkowe święta!Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Drodzy mieszkańcy!

Pragniemy podkreślić, że naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, społeczności lokalnej, ale też kadry pomocy społecznej, która dba o to, żebyście Państwo wszystkie niezbędne świadczenia przyznane do tej pory dalej otrzymywali.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii jest:

- przeprowadzenie wywiadu telefonicznego przez pracownika socjalnego celem stwierdzenia sytuacji zgłaszającego,

- udzielanie pomocy i wsparcia w szczególności osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym w okresie, kiedy objęci są kwarantanną, a własnym staraniem nie są w stanie takiej pomocy sobie zapewnić (wyjaśniamy, iż dotyczy to zapewnienia pomocy ze strony rodziny lub innych osób bliskich), dotyczy to głównie jednego gorącego posiłku lub podstawowych produktów żywnościowych,

- jeżeli osoba starsza, samotna, niepełnosprawna lub przewlekle chora, poddana kwarantannie, wymaga pomocy w postaci interwencji kryzysowej, w celu przywrócenia równowagi psychicznej, oferujemy pomoc w formie konsultacji telefonicznych z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym, szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów dyżurujących: 697 444 303 i 697 444 033,

- jeżeli osoba nie jest poddana kwarantannie, a ma problem ze zrobieniem podstawowych zakupów i nikt inny nie jest w stanie wesprzeć jej w wykonaniu zakupów, to istnieje możliwość dokonania takiej czynności przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

- sprawy związane z działalnością OPS Międzychód, w tym składanie pism i wniosków, należy w miarę możliwości załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (ops@opsmiedzychod.pl), podawczej (portalu ePUAP- OPS_Miedzychod) oraz telefonicznie: nr 95 222 23 50,

- numer telefonu dyżurującego dla osób objętych kwarantanną: 697 444 303

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzychodzie

Piktogram ze schematem dostarczania żywności osobom w kwarantannieKomunikat w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na dalsze obostrzenia URZĄD w dniach 25.03.2020 r. – 11.04.2020 r. pozostanie zamknięty.

Wszelkie Państwa wizyty w Urzędzie są niewskazane!!!

W sprawach indywidualnych prosimy kontaktować się z Urzędem WYŁĄCZNIE telefonicznie lub elektronicznie.

Wstęp do budynku Urzędu będą miały wyłącznie osoby, których wizyta będzie miała charakter bieżącej sprawy życia codziennego. Sprawy WYŁĄCZNIE SKRAJNIE PILNE!!!

Przed budynkiem Urzędu (od strony ul. Strzeleckiej) zostaje na ten czas wystawiona urna, do której można składać dokumenty.

Mimo wszystko nie jest to jednak wskazane, z uwagi na wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się osób.

Jeszcze raz APELUJEMY – pozostańcie w domu.

Pomimo ograniczeń średnio dziennie przybywa do Urzędu po 35 osób, z czego 90% stanowią osoby, które mogłyby nie tylko nie przybyć do Urzędu, ale są to też często osoby w tzw. grupie ryzyka.

PRZYPOMINAMY:

 1. kontakt telefoniczny to PODSTAWA,
 2. kontakt e-mail, to PODSTAWA,
 3. zdjęcie dokumentu, to PODSTAWA,
 4. kontakt e-puap, to PODSTAWA,
 5. kontakt osobisty, to ZBĘDNA wizyta.

Rozumiemy, że za Nami tęsknicie. My za Wami także.

Ale na razie niech każdy z nas pozostanie w swoim miejscu pobytu.

Chcemy móc się z Wami spotkać.

Ale zróbmy to w terminie późniejszym, bo inaczej może kogoś zabraknąć …

 

APELUJEMY o zrozumienie. WSZYSCY MUSIMY wspólnie działać
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

😊 😊 😊 W czasie epidemii zarażajmy się spokojem 😊😊😊ZARZĄDZENIE NR KJ.120.12.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

W związku z ogłoszeniem (od 20 marca 2020 r.) stanu epidemii wprowadzone zostały dalsze ograniczenia. Te dotychczasowe zachowują swoją ważność.

 1. Urząd wykonuje wyłącznie zadania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy. Czynności lub usługi, które nie mają charakteru pilnego, realizowane będą w terminach późniejszych.
 2. Urząd przekazuje dokumenty interesantom wyłącznie za pomocą operatora publicznego lub dedykowanego narzędzia elektronicznego (e-puap), a także korespondencji e-mail.
 3. W sprawach, o których mowa wyżej, dopuszcza się możliwość składania dokumentów poprzez skrzynki e-mail Urzędu lub przesyłanie dokumentacji fotograficznej na wskazane numery telefonów kontaktowych komórkowych. Uzupełnienie takiej dokumentacji, w formie papierowej, następować będzie w późniejszych terminach.


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.23.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia handlu na targowisku miejskim w Międzychodzie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 11 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zostaje zawieszony handel na targowisku miejskim w Miedzychodzie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Międzychodzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

§ 4. Treść Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w tablicach informacyjnych na terenie Międzychodu, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Burmistrza

Międzychodu

Rafał CiszewiczKomunikat Burmistrza ws. zamknięcia świetlic wiejskich

Burmistrz Międzychodu informuje, że w okresie od 16 do 30 marca 2020 r. zamknięte zostają wszystkie świetlice wiejskie na terenie gminy Międzychód bez możliwości udostępniania ich mieszkańcom oraz wynajmowania komercyjnego.Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 11 marca 2020 r.

Po dzisiejszym spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego został wydany komunikat o następującej treści:

 1. Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek, Środowiskowy Dom Samopomocy zostają zamknięte do 30 marca 2020 r. - ten dzień (poniedziałek) jest pierwszym dniem ponownego funkcjonowania tych placówek;
 2. Działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury  im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie wraz ze wszystkimi jej oddziałami oraz Międzychodzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji sp. z o.o., poza obsługą administracyjną, zostaje zawieszona;
 3. Do 30 marca 2020 r. odwołane zostają spotkania odbywające się w ramach działalności Klubów Seniora;
 4. Dokumenty rekrutacyjne do szkół podstawowych prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w niezmienionych terminach;
 5. Rekomendujemy wszystkim stowarzyszeniom z terenu gminy Międzychód zawieszenie spotkań wewnętrznych do 30 marca 2020 r.;

Zwracamy uwagę, aby w podanym powyżej okresie powstrzymywać się od spotkań towarzyskich w większym gronie - pamiętajmy profilaktyka jest najważniejsza!Komunikaty Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej Aqualift Sp. z o.o.

KOMUNIKAT I:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. informuje, że podjęła decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta na Stacji Uzdatniania Wody (bud. B) w Międzychodzie - ul. Bolesława Chrobrego 26.

✅Środki te zostały podjęte do odwołania.

✅Spółka prosi o kontakt wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów 95 748 2922, 95 748 2041 lub mailową na adres sekretariat@aqualift.co

✅Wszystkie ważne sprawy będzie można załatwić w sekretariacie Spółki.

✅Za niedogodności z tym związane MSK Aqualift najmocniej przeprasza i pragnie poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

 

KOMUNIKAT II:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo zwraca się do swoich klientów z prośbą o możliwe ograniczenie bezpośredniego kontaktu przy załatwianiu wszelkich spraw w Spółce oraz o ograniczenie przywozu odpadów na PSZOK. Regulowanie zobowiązań może odbywać się za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

✅Spółka prosi o kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej: http://www.aqualift.co/

✅Do odwołania wstrzymana zostaje wymiana wodomierzy. Ograniczeniu ulegają odczyty wodomierzy, a faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich miesięcy i przekazywane wyłącznie za pomocą poczty.

✅Środki te zostały podjęte do odwołania.

 

KOMUNIKAT III:

W trosce o zdrowie klientów i pracowników spółki AQUALIFT od poniedziałku 16 marca do odwołania pozostaną zamknięte wszystkie biura obsługi klienta.

Spółka zachęca do korzystania z innych kanałów kontaktu, swoje sprawy można załatwić nie wychodząc z domu drogą telefoniczną dzwoniąc na nr telefonu 95748 2041, 95748 2042 lub elektroniczną na adres sekretariat@aqualift.co. Inne numery telefonów i adresy mailowe znajdą Państwo na stronie internetowej www.aqualift.co.

Kontakt osobisty z pracownikami możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie da się załatwić w inny sposób. Aby wejść do budynku należy użyć dzwonka znajdującego się przy głównych drzwiach, a następnie poddać się mierzeniu temperatury ciała.  

Środki te zostały podjęte do odwołania.Informacja od Żłobka Miejskiego

W dniach 16 -27.03.2020 Żłobek Miejski będzie zamknięty.
Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do placówki informujemy, że ,,Karty zgłoszenia ‘’ i pozostałą dokumentację, niezbędną w procesie rekrutacji, należy dostarczyć do żłobka w dniach 12-13.03.2020 i 30-31.03.2020 w godzinach 6.00-16.00. 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2