youtube
instagram

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.10.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki
i krajoznawstwa w roku 2020

Zarządzenie (plik do pobrania)

Herb Międzychodu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2