youtube
instagram

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie

wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2020 rok.

Zgłaszanie uwag do wykazu kąpielisk w Gminie Międzychód na 2020 rok

Projekt uchwały (plik do pobrania)

Uchwała określa wykaz kąpielisk na terenie gminy Międzychód.

Uwagi i opinie można składać:

 • osobiście w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie,
 • przesyłać listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie,
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
 • przesyłać drogą mailową na adres solectwa@miedzychod.pl

do dnia 4 lutego 2020 roku.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2