youtube
instagram

7 września zmarł śp. Łucjan Sobkowski - Honorowy Obywatel Gminy Międzychód. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek 12 września o godzinie 13:30 w kościele pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy Św. na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci wspaniałego człowieka,

Honorowego Obywatela Gminy Międzychód

ŚP. Łucjana Sobkowskiego,

który na stałe zapisał się na kartach historii Międzychodu,

wśród najbardziej zasłużonych jego mieszkańców.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

 

Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną oraz Bliskimi Pana Łucjana,

składamy

wyrazy głębokiego współczucia
i szczerego żalu z powodu tak wielkiej straty.

 

Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny
wraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
w Międzychodzie

 

Pan Łucjan Sobkowski urodził się w Międzychodzie, w dniu 22 listopada 1927 r., jako najmłodsze z sześciorga dzieci w rodzinie znanego międzychodzkiego szewca Antoniego Sobkowskiego i Katarzyny z domu Pospieszała.

Dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście, z którego został w 1939 roku wraz z rodzicami, braćmi i siostrami wypędzony przez Niemców, podobnie jak tysiące innych międzychodzian. Na wysiedleniu, m.in. w Żyrardowie brał udział w działalności konspiracyjnej w Szarych Szeregach i Armii Krajowej, pełniąc niebezpieczną służbę jako łącznik.

Po wojnie uzyskał wykształcenie i wrócił do rodzinnego miasta. Swoje życie zawodowe związał z bankowością. Był m.in. długoletnim dyrektorem Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Międzychodzie. Należał do Stronnictwa Demokratycznego, pełniąc funkcję przewodniczącego struktur miejskich, a następnie powiatowych w Międzychodzie.

Działał w samorządzie lokalnym na szczeblu Rady Narodowej Miasta i Gminy oraz w samorządzie wojewódzkim, reprezentując Międzychód w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gorzowie Wlkp., w której jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego zasłużył się dla rozwoju Międzychodu, m.in. zabiegając skutecznie o gazyfikację.

Był jednym z inicjatorów i współzałożycieli Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Międzychodzie. Współorganizował dziesiątki imprez harcerskich, w tym pierwszy po wojnie obóz hufca; był założycielem wielu drużyn harcerskich. Działał w Radzie Przyjaciół Harcerstwa, inicjował utworzenie Domu Harcerza (dawna „Harcówka” - obecnie budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Ogrodzie Jordanowskim). Wśród wielu innych organizacji, w których pracował, należy wymienić Polski Związek Filatelistów oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Organizował lokalne środowisko kombatanckie i aktywnie w nim działał, do niedawna pełniąc funkcję prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Międzychodzie oraz przewodniczącego Rady ds. Kombatantów. Był także pomysłodawcą odsłonięcia w Międzychodzie w 2014 roku Tablicy Pamięci Wysiedlonych Mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego w latach 1939 – 1945.

Po przejściu na emeryturę oddał się jednej ze swoich pasji, czyli badaniu i spisywaniu historii Międzychodu. Jest autorem i współautorem m.in. książek: „Poczet Burmistrzów Międzychodu 1628-2007” i „Nie wstydźmy się naszych ojców. Okruchy wydarzeń 1920-1945”, a także niezliczonych artykułów historycznych i wspomnieniowych w prasie lokalnej. Od lat współpracuje z międzychodzkimi instytucjami kultury, m.in. organizując wystawy swoich zbiorów. Jest skarbnicą wiedzy o przeszłości miasta i jego mieszkańców, zbieraczem pamiątek historycznych.

Za swoją działalność wpisany do „Księgi Ludzi Czynu Województwa Gorzowskiego” oraz do „Księgi Zasłużonych Dla Miasta i Gminy Międzychód”. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz resortowymi, organizacyjnymi i wojskowymi.

28 sierpnia 2018 roku został mu nadany tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Międzychód".

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2