youtube
instagram

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska Międzychodu uchwałą nr XII/93/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu uchwalania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, wprowadziła nowe zasady udzielania dotacji oraz nowe wzory wniosków o dofinansowanie inwestycji i zakupów proekologicznych.

Przytoczona wyżej uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Uprzejmie prosimy zainteresowane ubieganiem się o dotacje osoby o szczegółowe zapoznanie się z treścią nowej uchwały. Tekst uchwały dostępny jest na stronie BIP Urzędu i pod niniejszym komunikatem.

UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

Formularze wniosków o przyznanie dotacji można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie lub pobrać poniżej:

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych/pompy ciepła, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na ogrzewanie proekologiczne

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na budowie węzła cieplnego i podłączeniu do sieci ciepłowniczej

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2