youtube
instagram

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie opublikowano Raport o stanie gminy Międzychód za 2018 rok.

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
 z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)
Burmistrz, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do 24 czerwca 2019 r.

Debata nad raportem o stanie gminy Międzychód będzie miała miejsce na sesji Rady Miejskiej Międzychodu w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Mieszkańcy gminy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport o stanie gminy Międzychód oraz wzór zgłoszenia udziału w debacie nad raportem zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Poniżej link do pobrania dokumentów:

http://bip.miedzychod.pl/dokumenty/menu/58

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2