youtube
instagram

Lokalny Program Rewitalizacji jest strategicznym, kompleksowym i długotrwałym programem działań operacyjnych, zgodnych z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, powiatu i województwa. Celem głównym Programu Rewitalizacji Miasta Międzychód jest poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost estetyki, atrakcyjności oraz funkcjonalności miasta, a także wywołanie pozytywnej, jakościowej i trwałej zmiany o charakterze przestrzennym, gospodarczym i społecznym na zdekapitalizowanym oraz niewykorzystującym swego potencjału obszarze miasta. 

Okres realizacji planu obejmuje lata 2012-2021.

Lokalny Program Rewitalizacji

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2