youtube
instagram

Dzisiaj tj. 6 maja 2019 roku Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny oraz Skarbnik Gminy Anna Andrałojć podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Słoneczna Gmina – poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód” w ramach WRPO 2014-2020.

Termomodernizacja będzie obejmowała budynek KISu przy ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie oraz budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 576 755,73 zł, w tym dofinansowanie 1 912 071,09 zł.