youtube
instagram

„Urządzenie terenów rekreacyjnych i punktu wypadowego do Rezerwatu "Kolno Międzychodzkie" oraz remont świetlicy Wiejskiej w m. Kolno Gmina Międzychód”

Całkowita wartość: 130 869,42 zł
Dofinansowanie (75 % kosztów kwalifikowanych):  79 798 zł
Wkład Gminy: 51 071,42 zł

WYKONAWCA: firma USBUD Marian Szudra z Kwilcza. 
Termin zakończenia: 30 stycznia 2012r.

Dzięki projektowi wykonano remont świetlicy wiejskiej w Kolnie; polegający na pracach adaptacyjnych w budynku świetlicy, które obejmowały przygotowanie pomieszczeń na cele różnego rodzaju zajęć świetlicowych – dla dzieci i młodzieży, a także dla mieszkańców sołectwa oraz dla turystów zwiedzających rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie. Prace te obejmowały także remonty instalacji elektr., wod. kan. i c.o., tynków, stolarki okiennej, kuchni i jej wyposażenia. 
Następnie zagospodarowano terenu przed świetlicą wiejską,  poprzez urządzenie terenu rekreacyjnego, ustawienie ławek parkowych, urządzenie placu zabaw, ustawienie tablic informacyjnych obejmujących informacje o rezerwacie „Kolno Międzychodzkie”, a także rewitalizację parku podworskiego przylegającego do rezerwatu przyrody – w celu udostępnienia tych terenów na cele turystyki pieszej – dla osób wchodzących i wychodzących na szlaki z tej okolicy (szlaki do rezerwatu Kolno Międzychodzkie, do grodziska Kolno i inne).

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2