youtube
instagram

OGŁOSZENIE

Burmistrz Międzychodu informuje, że od 11 marca do 20 marca 2019 roku wyłożone są do konsultacji z mieszkańcami sołectw projekty statutów sołectw Gminy Międzychód.

Projekty statutów znajdują się u Sołtysów, w Biurze Rady Miejskiej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu (w treści poniżej).

Każdy mieszkaniec jednostki pomocniczej może zgłosić opinie, uwagi i propozycje do wyłożonego projektu statutu zgodnie z uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Miedzychód.

PROJEKTY STATUTÓW:

Bielsko
Dormowo
Drzewce
Dzięcielin
Gorzycko Stare
Gorzyń
Gralewo
Głażewo
Kamionna
Kolno
Krzyżkówko
Lewice
Łowyń
Mierzyn
Mnichy
Muchocin
Mokrzec
Piłka
Popowo
Radgoszcz
Skrzydlewo
Sowia Góra
Tuczępy
Wielowieś
Zatom Nowy
Zatom Stary

 

UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Międzychód

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2