youtube
instagram

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany we współpracy z ekspertami w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W roku szkolnym 2018/2019 jest realizowana III edycja programu.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Program skierowany jest do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważnych zadań, które w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia na stałe wpisane jest w oddziaływania prewencyjne. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie zaprosił do realizacji programu pięć szkół  podstawowych ze Sierakowa, Chrzypska Wielkiego, Kwilcza i dwie z Międzychodu. W dniu 30 stycznia w Klubie „Pod Gruszą” w Międzychodzie odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej nt. wdrożenia III edycji projektu w szkołach powiatu międzychodzkiego. Nauczycielom przedstawiono prezentacje multimedialną, metodykę działania oraz omówiono materiały do realizacji programu: podręcznik dla nauczyciela; zeszyt ćwiczeń dla ucznia; plakaty; ulotkę informacyjną dla rodziców; filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2