youtube
instagram

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców gminy Międzychód w wieku 50 - 67 lat do udziału w profilaktyce nowotworowej jelita grubego. 
Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się dnia 31.01.2019 r. o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 
Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi dnia 07.02.2019 r. o godz. 12:00-16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

 • badaniem na krew utajoną w kale,
 • powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
 • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

 • wiek 50-67 lat,
 • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
 • wypełnienie ankiety monitorowania,
 • dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2