youtube
instagram

STATUT GMINY MIĘDZYCHÓD określa: 
1) ustrój Gminy Międzychód
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej, 
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Międzychodu i komisji Rady.
4) tryb pracy Burmistrza Międzychodu, 
5) zasady tworzenia klubów radnych,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Międzychodu oraz korzystania z nich.

Statut Gminy Miedzychód - tekst statutu (do pobrania)

Załączniki do statutu: 
1 - mapa gminy
2 - herb
3 - flaga

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2