youtube
instagram

Aż 979 uczniów może wziąć udział w bezpłatnym programie rozwojowym!
Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 06.09.2018 r. do 26.09.2018 r.

REKRUTACJA UCZNIÓW W PROJEKCIE

pt. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJOWY DLA SZKÓŁ W GMINIE MIĘDZYCHÓD”.

 

Zapraszamy Uczniów

do udziału w projekcie pt. „Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020).

W ramach projektu 979 uczniów (klasyI-VIII oraz klasy gimnazjalne) Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Międzychodzie oraz  Zespołu Szkół w Łowyniu weźmie udział nieodpłatnie w zajęciach dodatkowych rozwijających w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Nauczanie dostosowane jest do każdego poziomu edukacji szkolnej.

Umiejętności zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych pozwolą uczniom między innymi skrócić czas nauki i zmienić podejście do procesu uczenia się. Celem jest  nauka logicznego i strategicznego myślenia, szybkiego czytania oraz podniesienie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych zadaniach intelektualnych, szybkiego zapamiętywania wzorów matematycznych, fizycznych, jak również przeprowadzania doświadczeń i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych. Forma zajęć całkowicie odbiegać będzie od standardu lekcji, ponieważ program oparty jest na formie gier, zabaw i eksperymentów. 

Drugim rodzajem wsparcia, jaki możemy zaoferować uczniom klas VII i VIII SP oraz III G są zajęcia z kształtowania podstaw przedsiębiorczości. Mają one na celu poznawanie ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zdobycie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia się i pracy, jak również umiejętności podejmowania decyzji.

Oprócz zajęć dodatkowych dla wszystkich uczestników projektu zaplanowane są wycieczki do LABOLATORIUM WYOBRAŹNI I OGRODU BOTANICZNEGO W POZNANIU.

Przeprowadzono w szkołach objętych projektem pt. „Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód” wewnętrzną rekrutację nauczycieli.

W szkoleniu (6h) z zakresu doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych wzięło udział 61 nauczycieli.

Wyłoniono spośród nich 48 trenerów, którzy prowadzić będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Odbyli oni dodatkowe szkolenia (45h) dotyczące rozwijania kompetencji o charakterze praktycznym. Poznali m.in. techniki i metody pracy podnoszące logiczne myślenie, zasady mnemotechnik do zapamiętywania wzorów matematycznych i fizycznych, jak również przeprowadzali eksperymenty naukowe przy wykorzystaniu doposażenia pracowni.

Całość zadania została zrealizowana dzięki Akademii Nauki w Poznaniu.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 06.09.2018r. do 26.09.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie danej szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 17 Stycznia 92,tel. 95 748 24 66
- Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 tel. 95 748 24 72
- Zespół Szkół w Łowyniu ul. Szkolna 1  tel. 95 748 19 82

Będą one dostępne w sekretariatach i na stronach internetowych szkół, w Biurze Projektu: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, tel. 957482525 wew. 105 oraz na stronie Gminy Międzychód.

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenia

- Regulamin

- Umowa

 

Więcej informacji o projekcie...

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2