youtube
instagram

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie! (plik do pobrania)

 

OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Międzychód na lata 2018-2022”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszego Miasta.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 12.07.2018 r. do 26.07.2018 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Międzychód mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie oraz na stronie internetowej www.miedzychod.pl oraz www.bip.ops.miedzychod.pl

Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres ops@opsmiedzychod.pl

                                                                                                                                         Dziękujemy za udział w badaniu

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

 64-400 Międzychód

tel. +48 (95) 748 20 29

e-mail: ops@opsmiedzychod.pl
 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2