youtube
instagram

„Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim”

Całkowita wartość: 671 911,24 zł
Dofinansowanie: 360 733 zł
Wkład Gminy: 311 244,24 zł

Termin zakończenia: 3 listopad 2017 r.

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” dokonano przebudowy plaży nad Jeziorem Mierzyńskim, polegającej na rewitalizacji ścieżki i schodów oraz zamontowaniu podjazdów dla wózków, a także budowie promenady na plaży.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2