youtube
instagram

8 maja 2018 roku nastąpił szczególny moment - uroczyste otwarcie i uruchomienie produkcji w kolejnej nowej firmie w naszej gminie. Starania o pozyskanie inwestorów, a równocześnie zagospodarowanie obiektów po byłym „Christianapolu” w Łowyniu - zakończyły się sukcesem - powstał nowy zakład firmy Marmite Sp.z o.o., dający zatrudnienie dla 200 osób przy produkcji nowoczesnych brodzików i umywalek ze specjalnego kompozytu mineralnego.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył Burmistrz Krzysztof Wolny na czele delegacji Urzędu, przekazując gratulacje i życzenia dalszej owocnej współpracy i sukcesów biznesowych. 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2