youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
 • Co najbardziej cenisz w gminie Międzychód?
 • Wyniki sondy

Z dniem 1 marca  2018 r. rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód na rok szkolny 2018/2019.

Terminy rekrutacji

Od 1 marca do 16 marca 2018 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.  Wnioski można pobierać we wszystkich przedszkolach na terenie gminy Międzychód oraz w BOI  UMiG Międzychód. Formularze dostępne są też na stronie internetowej UMiG w Międzychodzie.

Dokumenty wraz z załącznikami składane są

wyłącznie

w Biurze Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta i Gminy Międzychód,

ul. Marszałka Piłsudskiego 2.

Do 23 marca 2018 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach. Dnia 26  marca 2018 r. w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 4 kwietnia do 6  kwietnia  2018 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 10 kwietnia  2018 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria ustawowe:  dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko z niepełnosprawnością, dziecko, które wychowuje tylko jeden rodzic, dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej oraz dziecko, którego rodzeństwo albo rodzice są osobami niepełnosprawnymi.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr LIII/500/2018 Rady Miejskiej Międzychodu  z dnia 30 stycznia  2018 r. w sprawie ustalenia  kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód.

Złożenie wniosku w postępowaniu uzupełniającym: 0d 11-20 kwietnia 2018r.

Załączniki:

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola Gminy Międzychód na rok szkolny 2018/2019 wraz z oświadczeniami

2) Zarządzenie nr OG.0050.5.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych i postępowań  uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód

3) Uchwała LIII/500/2018 Rady Miejskiej Międzychodu  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2